Mag. Petra Zavec
Ime in priimek:
  mag. Petra Zavec

Izobrazba: univ. dipl. ekon.

Zaposlitev:  Ultra d.o.o., Maribor

Spletna stran: www.ultra-mb.si

Funkcija: direktorica, davčna in poslovna svetovalka

Področja specializacije:
  • davek od dohodkov pravnih oseb
  • davek na dodano vrednost
  • dohodnina
  • poslovno svetovanje
  • pravno svetovanje
  • računovodstvo
  • kontroling
  • notranja revizija
  • interne kontrole
  • storitve za tuja podjetja
Email: petra.zavec@ultra-mb.si

Telefon: 02/42 12 900, 041/206 048