Strokovne ekskurzije ZDSS


ZDSS od leta 2018 dalje enkrat letno organizira strokovne ekskurzije v evropske države, na katerih združimo strokovnost in zabavo ter obiščemo eno od držav EU, v kateri se seznanimo z njihovim davčnim sistemom, spoznamo delovanje tamkajšnje organizacije, ki združuje davčne svetovalce, navežemo stike z davčnimi svetovalci iz te države, hkrati pa si tudi ogledamo lokalne turistične znamenitosti ter poskusimo lokalno kulinariko. 

Leto 2019

5.-6. aprila bomo obiskali sosednjo državo Avstrijo, natančneje Celovec. Več o strokovni ekskurziji tukaj


Leto 2018

V letu 2018 smo obiskali Prago