Redni člani

Redni člani ZDSS lahko posanejo le pravne osebe in tisti samostojni podjetniki, ki imajo med registriranimi dejavnostmi tudi davčno svetovanje. Z vplačilom enkratne PRISTOPNINE v višini 600 € postanejo tako polnopravni člani, v naslednjih letih pa bodo svoje finančne obveznosti pokrivali le v višini vsakokratne letne članarine, ki sedaj znaša 600€+DDV in vključuje udeležbo na enem od dveh osrednjih dogodkov ZDSS - Tradicionalnih dnevov ZDSS ali Kongresa ZDSS.

Vsaka pravna oseba ali s.p., ki je redni član, pa lahko s plačilom DOSTOPNINE v višini letne članarine v ZDSS včlani več svojih zaposlenih. Pristopnine v tem primeru ni potrebno vplačati, saj se pristopnina nanaša zgolj na pravno osebo in se plača samo prvič, ko pravna oseba (ali s.p.) postane član. Zaposleni, ki ima plačano dostopnino, ima tako vse pravice rednega člana, tudi pravico sodelovati na skupščini,... vendar je potrebno poudariti, da je glasovalna pravica zgolj 1 za vsako posamezno pravno osebo ali s.p., saj se glasovalna pravica nanaša na pravno osebo (ali s.p.), in ne na zaposlenega v pravni osebi (ali s.p.).


Aktualni seznam rednih članov:

 Gosp. družba ali s.p.
 Kontaktna oseba
 Naslov
 Pošta
 e-pošta
 ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. Dejan Petkovič  Stegne 21/c 
Cankarjeva 24
 1000 Ljubljana
2000 Maribor
 dejan.petkovic@abeceda.si
 AKTIVA SALDO d.o.o.  Matjaž Prusnik  Funtkova 31  1000 Ljubljana  matjaz.prusnik@aktivasaldo.com
 ADAS d.o.o.  Alja Florjančič  Turkova ulica 22  8000 Novo mesto  alja.florjancic@adas.si
 AQUA d.o.o.  Zvonka Blatnik  Mariborska cesta 88  3000 Celje  zvonka@aqua-racunovodstvo.si
 ARETE d.o.o.  Vojko Šiler  Bleiweisova cesta 6  4000 Kranj  vojko.siler@arete.si
 AUDIT IN d.o.o.  Danica Kos  Lendavska ulica 18  9000 Murska Sobota  info@audit.si
 BDO SVETOVANJE d.o.o.  Mitja Černe  Cesta v mestni log 1  1000 Ljubljana  info@bdo.si
 BRIGITA GABRIČ TOMAŽIN s.p.  Brigita Gabrič Tomažin  Prvomajska ulica 57  8290 Sevnica  tomazin@siol.net
 BV FINANČNA SKUPINA d.o.o.  Črtomir Časar  Verovškova 55a  1000 Ljubljana  crtcasaf@bvfg.si
 CF CONFIDAS d.o.o.  Anton Ficko  Parmova 53  1000 Ljubljana  anton.ficko@ecovis.si
 CONTALL d.o.o. Nova Gorica  Darja Povšič Peršolja   Erjavčeva ulica 2  5000 Nova gorica  info@contall.si
 COTMAN d.o.o.  Ljudmila Cotman  C. Petra Majdiča 16  1230 Domžale  ljudmila.cotman@cotman-rodica.si
 DAFIN d.o.o.  Mirjam Trdan  Šeškova ul. 14  1310 Ribnica  mirjam@dafin.si
 DATA d.o.o.  Jure Filip  Dunajska cesta 136  1000 Ljubljana  jure.filip@data.si
 DEPS CONSULTING d.o.o.  Simona Štravs  Hrušica 4  4276 Hrušica  deps.doo@gmail.com
 DFS d.o.o.  Katarina Kemperl  Prekmurska 6  1000 Ljubljana  k.kemperl@dfslj.si
 DINAR d.o.o.  Dejan Rozman  Ul. Franca Nebca 13  1000 Ljubljana  info@dinar.si
 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o.  Aleš Gostenčnik  Ljutomerska c. 47  9250 Gornja Radgona  ales.gostencnik@elrad-int.si
 EPOS - PLUS d.o.o.  Ivana Žvab  Celovška c. 150  1000 Ljubljana  ivana.zvab@ekos-sa.si
 FINCOMMERCE d.o.o.  Simona Novak  Teharska cesta 4  3000 Celje  simona.novak@fincommerce.si
 FINTACO d.o.o.  Brigita Jernejčič  Podskrajnik 46  1380 Cerknica  brigita@fintaco.si
 FINIMAT d.o.o.  Marina Zupančič  Slovenska cesta 24  1234 Mengeš  marina.zupancic@finimat.si
 FIPOSOR d.o.o.  Mitja Lukner  Kerenčičev trg 5a  2270 Ormož  info@fiposor.si
 GEAPLANUM d.o.o.  Sabina Piber  Ul. Staneta Žagarja 2b  4240 Radovljica  sabina.piber@geaplanum.si
 GUZINA KAVŠEK d.o.o.  Barbara Guzina  Tržaška 118  1000 Ljubljana  barbara.guzina@gks.si
GRANT THORNTON CONSULTING d.o.o.  Katja Pogač

 Linhartova 11a  1000 Ljubljana  katja.pogac@si.gt.com
 IK SVETOVANJE d.o.o.  Ida Kavčič  Črnivec 20  4243 Brezje  ida.kavcic@iksvetovanje.si
 JORDY d.o.o.  Jordana Osredkar  Središka ulica 4  1000 Ljubljana  jordana@siol.net
 KONTOS d.o.o.  Justina Cimprič  Ljubljanska cesta 3d  1241 Kamnik  kontos@siol.net
 LAMUTS d.o.o.  Sabina Lamut  Ljubljanska cesta 5  3000 Celje  sabina.lamut@siol.net
 LEK d.d.
 Dean Košar
 Verovškova 57
 1000 Ljubljana
 dean.kosar@sandoz.com
 LIBRES d.o.o.  Sonja Kobilšek  Cesta treh talcev 33  1241 Kamnik  ales.klemen@libres.si
 MAD d.o.o.  Dušan Maruzzi  Cesta na Brdo 85  1000 Ljubljana  dusan@mad.si
 METAJA d.o.o.  Biserka Šubelj  Ulica bratov Babnik 10  1000 Ljubljana  metaja@siol.net
 MOVENS d.o.o.  Maja Dolinar Dubokovič  Rakovnik 107  1215 Medvode  mdd@movens.si
 OBZORJE d.o.o.  Jožica Planinšec Deržek  Ljubljanska cesta 80  2310 Slovenska Bistrica  jozica.planinsec@obzorje.si
 ODVETNIŠKA PISARNA LESKOVEC d.o.o.  Vid Leskovec  Slovenska cesta 27  1000 Ljubljana  odvetnik@leskovec.net
 ODVETNIŠKA PISARNA TAMARA KEK d.o.o.  Tamara Kek  Babičeva 1  1000 Ljubljana  tamara.kek@odvetniskapisarna.com

 PABIDE d.o.o.

 Petra Zavec  Metelkova ulica 7B  1000 Ljubljana  petra.zavec@ultra-mb.si
 PAPIRNICA VEVČE d.o.o.  Darja Gregorčič Bernik  Papirniška pot 25  1261 Ljubljana - Dobrunje  darja.gregorcic-bernik@papir-vevce.si
 PARALELEPIPED d.o.o.  Nina Šilar  Pot v Brinje 18  4000 Kranj  nina@paralelepiped.si
 PETRA PLETERSKI s.p.  Petra Pleterski  Prešernova 6  3320 Velenje  petra.pleterski@siol.net
 PRECEP d.o.o.  Igor Zadravec  Stanetova ulica 19  3000 Celje  davcno.svetovanje@precep.si
 R FAKTURRA d.o.o.  Renata Uhan  Cesta na postajo 71  1351 Brezovica pri Ljubljani  info@faktura.si
 RSMG d.o.o.  Milena Gorjup  Herbersteinova 45  1000 Ljubljana  milena.gorjup@siol.net 
 REVIDIKUM d.o.o.  Irena Kumše  Cesta v Mestni log 55  1000 Ljubljana  irena.kumse@revidikum.si
 ST KONZULTACIJE d.o.o.  Suzana Tokič  Krožna cesta 9a  6000 Koper  suzana.tokic@st-konzultacije.si
 ŠIRCELJ CONSULTING d.o.o.  Elda Romac  Kidričeva 42  1236 Trzin  elda@sircelj-consulting.si
 TAXIN d.o.o.  Franc Derganc  Podreber 038  8351 Straža pri Novem mestu  info@taxin.si
 VANEMA, storitve, d.o.o.
 Matjaž Blatnik
 c. Borisa Kidriča 15
 1410 Zagorje ob Savi
 matjaz.blatnik@studio-moderna.com
 VENCELJ PREDDVOR d.o.o.  Miran Zadnikar  Belska cesta 15  4205 Preddvor  pavla.zadnikar@vencelj.si
 VERLAG DASHÖFER d.o.o.  Jana Ursiny  Dunajska cesta 21  1000 Ljubljana  info@dashofer.si
 VERSTOVŠEK & KONČAN d.o.o.  Darko Končan  Ljubljanska cesta 13b  1236 Trzin  darko.koncan@siol.net
 VIRUS INTERNATIONAL d.o.o.  Blanka Muster  Celovška cesta 150  1000 Ljubljana  blanka.muster@ekos-sa.si
 VISING d.o.o.  Vida Skok  Praprotnikova 12  3330 Mozirje  vising.mozirje@siol.net
 VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d.  Robert Ogorevc  Bratislavska cesta 5  1000 Ljubljana  info@vizija-racunovodstvo.si
 XENOX RAČUNOVODSTVO d.o.o.  Ksenija Skalicky Slokan  Kersnikova ulica 3  2000 Maribor  ksenija.skalicky@siol.net

Pridruženi člani

Pridruženi člani Zbornice so posamezniki, ki spremljajo davčno stroko in se želijo aktivno vključiti v delo zbornice, a niso zaposleni pri delodajalcu, ki bi se ukvarjal z davčnim svetovanjem oziroma tudi sami svoje tovrstne družbe ali statusa s.p. nimajo ustanovljenega. Ti posametniki s plačilom letne članarine 600€+DDV postanejo pridruženi člani. Vsekakor pa imajo enake ugodnosti kot redni člani, le aktivne volilne pravice nimajo.

Seznam pridruženih članov:

 Gosp. družba ali s.p.
 Kontaktna oseba
 Naslov
 Pošta
 e-pošta
 AMULET d.o.o.  Ema Gorišek  Ulica kneza Koclja 36  2000 Maribor  amulet.doo@gmail.com
 CECOMP d.o.o.
 Klavdija Skubic
 Brezence 8
 8216 Mirna Peč
 klavdija.skubic@cecomp.si
 CINKARNA CELJE, d.d.  Lidija Gošnjak  Kidričeva 26  3000 Celje  lidija.gosnjak@cinkarna.si
 DAVČNA HIŠA BILANS d.o.o.  Damjan Pal  Ul. Heroja Bračiča 6  2000 Maribor  damjan.pal@bilans.si
 FINIZZIV d.o.o.  Matej Drenik  Ul. Nikola Tesla 18  1230 Domžale  matej@finizziv.si 
 GORENJE, d.d.  Štefan Kuhar  Partizanska cesta 12  3320 Velenje  stefan.kuhar@gorenje.com
 INFORMATIKA d.d.  Marjana Merčun  Vetrinjska ul. 2  2000 Maribor  marjana.mercun@informatika.si
 JERMAN & BAJUK d.o.o.  Saša Jerman  Jarška cesta 10A  1000 Ljubljana  sasa.jerman@jerman-bajuk.si
 KRAJCAR d.o.o.  Zdenka Batistič  Dramlje 2  3222 Dramlje  zdenka.batistic@krajcar.si
 LEGATO d.o.o.  Jožica Ambrožič  Betnavska cesta 11   2000 Maribor  jozica.ambrozic@legato.si
 LERMANI d.o.o.  Mitja Kosterov  Blatnica 16  1236 Trzin  mitja.kosterov@lermani.si
 LJUBLJANSKA BORZA d.d.  Mojca Jovičevič  Slovenska cesta 56  1000 Ljubljana  mojca.jovicevic@ljse.si
 ODVETNICA MATEJA KONČAN VERSTOVŠEK  Mateja Končan Verstovšek  Ljubljanska cesta 5a  3000 Celje  verstovsek.mateja@gmail.com
 ROMET d.o.o.  Dijana Rokavec  Mariborska c. 1  2352 Selnica ob Dravi  dijana.rokavec@romet.si
 SPAR SLOVENIJA d.o.o.  Jurij Petkovšek, Andreja Kozin  Letališča cesta 26  1000 Ljubljana  andreja.kozin@spar.si
 URŠKA JURŠEV s.p.  Urška Juršev  Ul. Marjana Nemca 9A  2204 Miklavž  urska.jursev@sk-company.si

Častni člani


ZDSS je sprejela Pravilnik o podelitvi naziva častnega člana ZDSS.

Z veseljem sporočamo, da je prvi častni član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije postal naš dolgoletni kolega, mag. Boštjan Petauer.

Iskrene čestitke!


Seznam častnih članov:

1. mag. Boštjan Petauer
2. ddr. Marian Wakounig
3. dr. Šime Ivanjko
4. dr. Bojan Škof
5. dr. Majda Kokotec Novak
6. dr. Ivan Turk
7. dr. Davor Savin