Pojasnilo DURS glede plačevanja prispevkov za socialno varnost samozaposlenih - 16.7.2013


Pojasnilo DURS o delni oprostitvi plačila prispevkov delodajalca za starejše delavce - 12.6.2013


Pojasnilo DURS o davčni obravnavi začasnega ali občasnega dela upokojencev - 4.6.2013


Pojasnilo DURS o davčni obravnavi odpravnin po ZDR-1 - 24.5.2013