Ugodnosti za člane ZDSS


S članstvom v ZDSS pridobite naslednje ugodnosti:

Zap. št.

Naziv popusta

Redna cena v €

Popust

Cena s popustom v €

Popust v €

1.

Paket DELUX – Super davki - letna članarina

350,00

31,43%

240,00

110,00

2.

Priročnik Davki enostavno in jasno (0snovni + 4x posodobitve)

354,00

35%

230,10

123,90

3.

8 strokovnih srečanj ZDSS

800,00

100%

0,00

800,00

4.

Dnevi oz. Kongres ZDSS kotizacija

300,00

100%

0,00

300,00

5. Davcni-slovar.si - letna naročnina 150,00 20% 120,00 20,00 

SKUPAJ

1.954,00

 

590,10

1.353,90


* cene so oblikovane po nam znanem ceniku strank brez DDV