Ugodnosti za člane ZDSS


S članstvom v ZDSS pridobite naslednje ugodnosti:

Zap. št.

Naziv popusta

Redna cena v €

Popust

Cena s popustom v €

Popust v €

1.

Paket DELUX – Super davki - letna članarina

400,00

25%

300,00

100,00

2.

Priročnik Davki enostavno in jasno (0snovni + 4x posodobitve)

354,00

35%

230,10

123,90

3.

8 strokovnih srečanj ZDSS

800,00

100%

0,00

800,00

4.

Dnevi davčnih svetovalcev 

300,00

50%

150,00

150,00

5.

Kongres davčnih svetovalcev  300,00 50% 150,00   150,00 
6. Davcni-slovar.si - letna naročnina 150,00 20% 120,00 20,00 

SKUPAJ

2.304,00

 

950,10

1.343,90


* cene so oblikovane po nam znanem ceniku strank brez DDV