Dostopnine

 Članarina za leto 2014* 
 600€ + DDV 
 Pristopnina**  600€

* velja od 1.1.2014 do 31.12.2014 in vključuje kotizacijo za enega od 2 dogodkov ZDSS, ali Kongresa ali Tradicionalnih dnevov
** plača se v enkratnem znesku ob prvem pristopu (v kolikor se pri isti družbi v ZDSS včlanijo novi sodelavci, pristopnine ni potrebno več plačati, plača se le članarina za novega člana).