Premoženjski davki


Davek na darila in dediščine
Davek na vodna plovila
Nadomestilo za porabo stavbnega zemljišča
Zakon o davku na nepremičnine (v pripravi)