Indirektni davki


Davek na dodano vrednost

Novice:

Julij 2017

Opravljanje storitev, ki so neposredno povezane z izvozom blaga iz Unije – sodna praksa

 

Sodišče EU je v sodbi v zadevi C‑288/16 („L.Č.“ IK) odgovarjalo na vprašanje, ali se oprostitev plačila DDV po e. točki prvega odstavka 146. člena Direktive o DDV (povzema ga e. točka prvega odstavka 52. člena ZDDV-1) uporablja za opravljanje storitev prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika tega blaga. V okviru tega je obravnavalo primer, ko se je prevoznik na podlagi pogodb, sklenjenih z več pošiljatelji, zavezal, da bo zagotovil prevoz blaga, danega v tranzitni postopek, iz pristanišča v Rigi (Latvija) do Belorusije. Na podlagi druge pogodbe je ta prevoznik dejansko izvajanje tega prevoza blaga prenesel na podprevoznika. Davčni organ oprostitve plačila DDV za storitve, ki jih je podprevoznik opravil prevozniku, ni priznal. Sodišče EU je odločilo, da se oprostitev iz te določbe ne uporablja za opravljanje storitev, ki se nanaša na transakcijo prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika tega blaga. 

Gre za prvo tovrstno sodbo, ki bo vplivala na dosedanjo prakso. Njeno vsebino si lahko v celoti preberete na tej povezavi: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192246&pageIndex=0&doclang=SL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=269202Davek na motorna vozila

Novice: 

Julij 2017

Davčni organ je v juliju 2017 objavil nov dokument s področja davka na motorna vozila, ki sta vam lahko v pomoč, in sicer:

Davek na motorna vozila - pogosta vprašanja in odgovori (1. izdaja): http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_motorna_vozila/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_1_izdaja_Davek_na_motorna_vozila.pdf in

dopolnil že izdani dokument davek na motorna vozila – podrobnejši opis (2. izdaja): http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Davek_na_motorna_vozila/Opis/Predloga_Podrobnejsi_opisi_Davek_na_motorna_vozila-2._izdaja__julij_2015_.pdf
Davek na trošarine

Davek na promet nepremičnin