Redni člani

Redni člani ZDSS lahko posanejo le pravne osebe in tisti samostojni podjetniki, ki imajo med registriranimi dejavnostmi tudi davčno svetovanje. Z vplačilom enkratne PRISTOPNINE v višini 600 € postanejo tako polnopravni člani, v naslednjih letih pa bodo svoje finančne obveznosti pokrivali le v višini vsakokratne letne članarine, ki sedaj znaša 600€+DDV in vključuje udeležbo na enem od dveh osrednjih dogodkov ZDSS - Tradicionalnih dnevov ZDSS ali Kongresa ZDSS.

Vsaka pravna oseba ali s.p., ki je redni član, pa lahko s plačilom DOSTOPNINE v višini letne članarine v ZDSS včlani več svojih zaposlenih. Pristopnine v tem primeru ni potrebno vplačati, saj se pristopnina nanaša zgolj na pravno osebo in se plača samo prvič, ko pravna oseba (ali s.p.) postane član. Zaposleni, ki ima plačano dostopnino, ima tako vse pravice rednega člana, tudi pravico sodelovati na skupščini,... vendar je potrebno poudariti, da je glasovalna pravica zgolj 1 za vsako posamezno pravno osebo ali s.p., saj se glasovalna pravica nanaša na pravno osebo (ali s.p.), in ne na zaposlenega v pravni osebi (ali s.p.).Aktualni seznam rednih članov:

 Gosp. družba ali s.p.
 Kontaktna oseba
 Naslov
 Pošta
 e-pošta
 ABECEDA SVETOVANJE d.o.o. Dejan Petkovič

 Stegne 21/c 
Cankarjeva 24
 1000 Ljubljana
2000 Maribor
 dejan.petkovic@abeceda.si

 AKTIVA SALDO d.o.o.  Matjaž Prusnik
 Funtkova 31
 1000 Ljubljana
 matjaz.prusnik@aktivasaldo.com 
 ADAS d.o.o.
 Alja Florjančič  Turkova ulica 22 
 8000 Novo mesto 
 alja.florjancic@adas.si
 ALEŠ BUDJA s.p.  Aleš Budja  Lackova cesta 76  2000 Maribor  info@svetovanjebudja.si
 ANNI-INFO, d.o.o.
 Nataša Ferlič
 Trstenjakova ul. 1
 2250 Ptuj
 info@anni-info.si
 AQUA d.o.o.  Zvonka Blatnik  Mariborska cesta 88 
 3000 Celje
 zvonka@aqua-racunovodstvo.si
 ARETE d.o.o.
 Vojko Šiler
 Bleiweisova cesta 6
 4000 Kranj
 vojko.siler@arete.si
 AUDIT IN d.o.o.
 Danica Kos
 Lendavska ulica 18
 9000 Murska Sobota 
 info@audit.si
 BDO SVETOVANJE d.o.o. 
 Mitja Černe
 Cesta v mestni log 1
 1000 Ljubljana
 info@bdo.si
 BRIGITA GABRIČ TOMAŽIN s.p. 
 Brigita Gabrič Tomažin 
 Prvomajska ulica 57
 8290 Sevnica
 tomazin@siol.net
 BV FINANČNA SKUPINA d.o.o.  Črtomir Časar  Verovškova 55a  1000 Ljubljana  crtcasaf@bvfg.si
 CF CONFIDAS d.o.o.
 Anton Ficko
 Parmova 53
 1000 Ljubljana
 anton.ficko@ecovis.si
 CONTALL d.o.o. Nova Gorica  Darja Povšič Peršolja   Erjavčeva ulica 2  5000 Nova gorica  info@contall.si
 COTMAN d.o.o.  Ljudmila Cotman  C. Petra Majdiča 16  1230 Domžale  ljudmila.cotman@cotman-rodica.si
 DAFIN d.o.o.
 Mirjam Trdan  Šeškova ul. 14  1310 Ribnica  mirjam@dafin.si
 DATA d.o.o.  Jure Filip  Dunajska cesta 136  1000 Ljubljana  jure.filip@data.si
 DEPS CONSULTING d.o.o.
 Simona Štravs
 Hrušica 4
 4276 Hrušica
 stravs.simona@siol.net
 DFS d.o.o.
 Katarina Kemperl
 Prekmurska 6
 1000 Ljubljana
 k.kemperl@dfslj.si
 DINAR d.o.o.
 Dejan Rozman
 Ul. Franca Nebca 13
 1000 Ljubljana
 info@dinar.si
 DUŠAN POTOČNIK s.p.  Dušan Potočnik  Klepova ulica 40  2250 Ptuj  d.potocnik@yahoo.com
 ELRAD INTERNATIONAL d.o.o.  Aleš Gostenčnik  Ljutomerska c. 47  9250 Gornja Radgona  ales.gostencnik@elrad-int.si
 EPOS - PLUS d.o.o.
 Ivana Žvab
 Celovška c. 150  
 1000 Ljubljana
 ivana.zvab@ekos-sa.si
 FINCOMMERCE d.o.o.
 Simona Novak
 Teharska cesta 4  3000 Celje  simona.novak@fincommerce.si
 FINTACO d.o.o.  Brigita  Jernejčič  Podskrajnik 46  1380 Cerknica  brigita@fintaco.si  
 FIPOS d.o.o.  Marija Funčič  Pristaniška 8  6000 Koper  marija@fipos.si
 FIPOSOR d.o.o.
 Mitja Lukner
 Kerenčičev trg 5a
 2270 Ormož
 info@fiposor.si
 GEAPLANUM d.o.o.  Sabina Piber  Ul. Staneta Žagarja 2b  4240 Radovljica  sabina.piber@geaplanum.si
 GUZINA KAVŠEK d.o.o.  Barbara Guzina  Tržaška 118  1000 Ljubljana  barbara.guzina@gks.si
GRANT THORNTON CONSULTING d.o.o.
 Katja Pogač 
Dean Košar 
 Linhartova 11a
 1000 Ljubljana
 katja.pogac@si.gt.com
dean.kosar@si.gt.com
 IK SVETOVANJE d.o.o.
 Ida Kavčič
 Črnivec 20
 4243 Brezje
 ida.kavcic@iksvetovanje.si
 JORDY d.o.o.  Jordana Osredkar  Središka ulica 4  1000 Ljubljana  jordana@siol.net
 KONTOS d.o.o.
 Justina Cimprič
 Ljubljanska cesta 3d
 1241 Kamnik
 kontos@siol.net
 LAMUTS d.o.o.  Sabina Lamut  Ljubljanska cesta 5  3000 Celje  sabina.lamut@siol.net
 LIBRES d.o.o.
 Sonja Kobilšek
 Cesta treh talcev 33
 1241 Kamnik
 ales.klemen@libres.si
 MAD d.o.o.
 Dušan Maruzzi
 Cesta na Brdo 85
 1000 Ljubljana
 dusan@mad.si
 METAJA d.o.o.
 Biserka Šubelj
 Ulica bratov Babnik 10  1000 Ljubljana
 metaja@siol.net
 MOVENS d.o.o.
 Maja Dolinar Dubokovič 
 Rakovnik 107
 1215 Medvode
 mdd@movens.si
 NEOSTILL d.o.o.
 Metka Jazbec
 Partizanska cesta 3/5
 2000 Maribor
 metkaj@neostill.si
 OBZORJE d.o.o.  Jožica Planinšec Deržek  Ljubljanska cesta 80  2310 Slovenska Bistrica  jozica.planinsec@obzorje.si
 ODVETNIŠKA PISARNA LESKOVEC d.o.o.  Vid Leskovec  Slovenska cesta 27  1000 Ljubljana  odvetnik@leskovec.net
 ODVETNIŠKA PISARNA TAMARA KEK d.o.o.  Tamara Kek  Babičeva 1  1000 Ljubljana  tamara.kek@odvetniskapisarna.com

 PABIDE d.o.o.

 Petra Zavec
 Metelkova ulica 7B  1000 Ljubljana  petra.zavec@ultra-mb.si
 PAKTA d.o.o.  Aleksandra Heinzer  Spodnje Pirniče 60a  1215 Medvode  ahenizer@pakta.net
 PARALELEPIPED d.o.o.  Nina Šilar  Pot v Brinje 18
 4000 Kranj
 nina@paralelepiped.si
 PETRA PLETERSKI s.p.  Petra Pleterski  Prešernova 6  3320 Velenje  petra.pleterski@siol.net
 PRECEP d.o.o.
 Igor Zadravec
 Stanetova ulica 19
 3000 Celje
 davcno.svetovanje@precep.si
 R FAKTURRA d.o.o.
 Renata Uhan
 Cesta na postajo 71
 1351 Brezovica pri Ljubljani
 info@faktura.si
 REVIDIKUM d.o.o.
 Irena Kumše
 Cesta v Mestni log 55
 1000 Ljubljana
 irena.kumse@revidikum.si
 SPAR SLOVENIJA d.o.o.
 Jurij Petkovšek, Darja Bernik
 Letališka cesta 26
 1000 Ljubljana
 darja.bernik@spar.si
 ST KONZULTACIJE d.o.o.
 Suzana Tokič
 Krožna cesta 9a
 6000 Koper
 suzana.tokic@st-konzultacije.si
 STUDIO MODERNA STORITVE d.o.o.
 Matjaž Blatnik
 c. Borisa Kidriča 15
 1410 Zagorje ob Savi
 matjaz.blatnik@studio-moderna.com 
 ŠIRCELJ CONSULTING d.o.o.
 Elda Romac  Kidričeva 42  1236 Trzin  elda@sircelj-consulting.si
 TAXIN d.o.o.
 Franc Derganc
 Podreber 038  8351 Straža pri Novem mestu  info@taxin.si
 VENCELJ PREDDVOR d.o.o.
 Miran Zadnikar
 Belska cesta 15
 4205 Preddvor
 pavla.zadnikar@vencelj.si
 VERLAG DASHÖFER d.o.o.
 Jana Ursiny
 Dunajska cesta 21
 1000 Ljubljana
 info@dashofer.si
 VERSTOVŠEK & KONČAN d.o.o.
 Darko Končan
 Ljubljanska cesta 13b
 1236 Trzin
 darko.koncan@siol.net
 VIRUS INTERNATIONAL d.o.o.
 Blanka Muster
 Celovška cesta 150
 1000 Ljubljana
 blanka.muster@ekos-sa.si
 VISING d.o.o.
 Vida Skok
 Praprotnikova 12
 3330 Mozirje
 vising.mozirje@siol.net
 VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d.
 Robert Ogorevc
 Tržaška cesta 297
 1000 Ljubljana
 info@vizija-racunovodstvo.si
 XENOX d.o.o.  Ksenija Skalicky Slokan  Kersnikova ulica 3
 2000 Maribor
 ksenija.skalicky@siol.net
 ZU-MA d.o.o.
 Marija Zupančič
 Slovenska cesta 24
1234 Mengeš
 marina.zupancic@zuma.si